Eshop

Vysněná karta - snový karetní trik


TIP: TOP 10 Nejlepsi kouzla!


Divák pomyslí na kartu, zamíchá balíček a po celou dobu triku vám nepoví, na jakou kartu myslel. 
 
I přes to je na konci jeho karta jedinou kartou, která je otočená jinak, než zbytek balíčku.
 
Pokud vás tato myšlena zaujala, pokračujte ve čtení...


Postup

  1. K provedení tohoto triku je zapotřebí větší množství oboustranných karet
  2. Připravte si asi polovinu oboustranných karet a polovinu normálních karet. Normání karty položte na oboustranné
  3. Ukažte divákovi karty a požádejte ho, ať myslí na jednu z nich. Dbejte na to, abyste neodhalili oboustranné karty
  4. Oddělte normání karty od oboustranných a promíchejte je. Míchat může i divák
  5. Ukažte karty divákovi. Zeptejte se ho, zdali vidí svoji kartu (odpověď bude vždy ANO)
  6. Otočte se. Nechte diváka, aby vzal svoji kartu, obrátil ji a vložil kamkoliv do balíčku
  7. Tím je trik hotový. Můžte provást ještě další míchání, otočit balíček a odhalit výsledek