Eshop

Novinový stánek - kouzlo s předpovědí


TIP: TOP 10 Nejlepsi kouzla!


Novinový stánek je jednoduchým a efektním trikem, při kterém vtáhnete do hry publikum.

Nejlepší je, když tento trik předvedete třeba na rodinné návštěvě a řeknete si o noviny hostitelům návštěvy.

V případě, že nějaké noviny mají po ruce, je efekt ještě silnější, neboť je zřejmé, že jste je nikdy před tím neviděli a nedrželi v ruce.

Pro každý případ je samozřejmě ovšem nutné mít s sebou v záloze noviny vlastní.Postup

  1. Řekněte si o noviny, nebo použijte noviny vlastní
  2. Tento trik využívá faktu, že součet čísel stran každého celého novinového listu je vždy stejný
  3. Vemte noviny do rukou. Jediné, co z nich potřebujete zjistit, je číslo poslední stránky. Zbytek si dopočítáte - více o výpočtu na konci popisu triku
  4. Vypočtenou hodnotu napište na kousek papíru a uložte na místo, kde na něj budou diváci celou dobu vidět, nebo třeba do obálky, kterou zalepíte, nebo klidně i některému z diváků do ruky
  5. Vyzvěte diváka, aby si z novin vybral jakýkoliv celý list - názorně viz. video
  6. Požádejte ho, aby sečetl hodnoty všech stran listu
  7. Poté, co oznámí svůj výsledek, můžete i vy odhalit svoji předpověď

 

Výpočet

Řekněme, že poslední strana novin má číslo 24, stejně, jako tomu bylo v mém videu.

Výsledkem potom bude číslo 50, neboť víme, že součet hodnot prvních dvou stran je vždy 3 (1 + 2), a k číslu 24 vždy přičteme ještě číslo o jedno nižší, tedy 23. Celkově tedy 24 + 23 + 3.

V řeči matematiky tento výpočet můžeme vyjádřit jako
x = y + (y-1) + 3, kde x je neznámá, kterou hledáme; y vyjadřuje číslo poslední strany.

Jednoduchou matematickou úpravou pak dostaneme:
x = 2y + 2

Tedy v našem příkladě:

x = 2*24 + 2

x = 50