Eshop

Kompletní reset - resetujte balíček!


TIP: TOP 10 Nejlepsi kouzla!


Kompletní reset je jednoduchým matematickým trikem pro každého.

Vyžaduje sice přípravu v podobně pořadí karet celého balíčku, nicméně výsledný efekt je dle mého názoru poměrně zajímavý.

Můžete si vyhrát s prezentací triku a vdechnout mu novou unikátní tvář.Postup

Karty seřaďte následovně (řazení od vrchu balíčku):

K ♠, K ♦, Q ♠, 10 ♣, J ♠, Q ♦, 10 ♠, 6 ♣, 9 ♠, J ♦, 8 ♠, K ♣, 7 ♠, 10 ♦, 6 ♠, 5 ♣, 5 ♠, 9 ♦, 4 ♠, 9 ♣, 3 ♠, 8 ♦, 2 ♠, 4 ♣, A ♠, 7 ♦, K ♥, J ♣, Q ♥, 6 ♦, J ♥, 3 ♣, 10 ♥, 5 ♦, 9 ♥, 8 ♣, 8 ♥, 4 ♦, 7 ♥, 2 ♣, 6 ♥, 3 ♦, 5 ♥, Q ♣, 4 ♥, 2 ♦, 3 ♥, A ♣, 2 ♥, A ♦, A ♥, 7 ♣

  1. Pokud chcete, můžete na úvod provést některou formu falešného míchání karet - pamatujte na to, že jejich sled musí zůstat zachován
  2. Ukažte karty divákům - na první pohled není patrné žádné předdefinované pořadí
  3. Nechte diváky vybrat libovolné karty
  4. Vybrané karty otočte
  5. Zamíchejte balíček tak, že budete dávat vždy jednu kartu naspod balíčku a jednu na stůl (toto za vás může udělat i divák)
  6. Po dokončení míchání ukažte divákům výsledek - pořadí karet se změnilo tak, že je celý balíček kompletně resetován - karty jsou seřazeny podle velikosti a barvy a karty, které vybrali diváci, jsou přesně na místech, na kterých mají být