Eshop

Foto předpověď - karetní trik pro začátečníky


TIP: TOP 10 Nejlepsi kouzla!


Jedná se o jednoduchý karetní trik, jehož princip jsme již využili u triku jiného, konkrétně u triku Intuice.

Tímto videem jsem vám tedy chtěl hlavně ukázat, jak moc záleží na prezentaci - stejným principem jsme dosáhli velmi odlišného výsledku.

Pojďme se podívat na tento trik více do detailu.Postup

  1. Nachystejte si svoji předpověď - napište ji na papír, nebo ji vyfoťte do mobilního telefonu tak, jak jsem to udělal já ve videu
  2. První předpovědní kartu umístěte na spodek balíčku, druhou kartu na vršek, a třetí kartu nějakam poblíž vršku balíčku - já ji měl na sedmé pozici
  3. Pokud budete karty míchat, dbejte na to, abyste si neporušili tuto přípravu
  4. V prvním kole vysvětlíte divákovi, co se bude dít, a názorně mu to ukážete - odpočítejte si tajně počet karet až k vaší třetí předpovědní kartě (tedy v mém případě jsem si odpočítal karet šest), a na dané místo umístěte jinou kartu obrázkem nahoru
  5. Dále již funguje vše automaticky - dvakrát zopakujte tento postup s tím, že divák vás může ve výkladu karet kdykoliv zastavit
  6. Projděte karty a vylovte ty z nich, které jste do balíčku otočili obrázkem nahoru spolu s kartou hned vedle
  7. Odhalte, že se vaše předpověď přesně shoduje se tím, jaké karty leží na stole